Arxiu d'etiquetes seguros

Peradmin

Assegurança de Pèrdues o danys materials

L’objecte de la present licitació és la contractació, per part de l’Ajuntament de Manresa, com a prenedor de l’assegurança, d’una pòlissa d’assegurances, a primer risc, per cobrir les pèrdues o danys materials dels béns mobles o immobles que constitueixen el patrimoni de l’Ajuntament de Manresa, com a conseqüència de la materialització de qualsevol dels riscos emparats pel plec de prescripcions tècniques.

Per accedir a l’anunci cliqueu aquí

Peradmin

ACCA ofereix als seus associats el multitarificador AVANT2

acca codeoscopic

ACCA ha signat un acord de col·laboració amb Codeoscopic, empresa especialitzada en solucions informàtiques, per tal d’oferir als seus associats el multitarificador AVANT2 en condicions econòmiques especials.

El multitarificador AVANT2 és un marketplace global del sector assegurador, que aporta múltiples avantatges als corredors i corredories d’assegurances:

– Multicanal, facilitant la venda directa i la venda intermediada

– Plataforma autogestionable i totalment personalitzable

– Sense límit d’usuaris ni cost addicional

Per tal de donar-vos a conèixer el multitarificador AVANT2, hem agendat una presentació de la plataforma per al proper 25 d’abril a les 17.00 hores a la seu de l’Associació. En breu rebreu la convocatòria.