Arxiu d'etiquetes DEC

Peradmin

Servei de confecció de la DEC

Us recordem que el termini per a la presentació de la DEC 2014 tant a la DGSFP com a la Direcció General de Fons de Pensions, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya és el 30 d’abril.

Posem a la vostra disposició un servei d’ajut específic per a la confecció de  la DEC complerta i, si ho desitgeu, presentar-la a l’administració corresponent en el vostre nom.

Cliqueu en aquest enllaç per a més informació del servei de presentació de la DEC a la DGFPAT de la Generalitat de Catalunya i a la DGSFP

Si voleu contractar aquest servei només cal que contacteu amb la secretaria de l’ACCA.

Peradmin

Tramitació de la DEC Mediadors 2012

Com bé coneixeu l’Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, dels llibres registre i el deure d’informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors d’assegurances i reassegurances privades (DOGC 6015) estableix, per a les diverses categories de mediadors, l’obligatorietat de la remissió a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de: 

  • La documentació estadisticocomptable anual dels corredors d’assegurances i dels corredors d’assegurances
  • La documentació comptable i del negoci anual dels agents d’assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats.

Llegiu més