Arxiu d'etiquetes contractació pública

Peradmin

Servei de diverses assegurances municipals

Aquesta licitació té per objecte la contractació, per part del Ajuntament de Torroella de Montgrí, com a prenedor de l’assegurança de les següents pòlisses d’assegurança que es podran adjudicar de manera conjunta o de forma individualitzada per lots:

– LOT núm. 1: Danys materials ocasionats al patrimoni municipal de l¿Ajuntament

– LOT núm. 2: Responsabilitat civil i patrimonial

– LOT núm. 3: Defensa jurídica i reclamació de danys al patrimoni

– LOT núm. 4: Accidents dels membres de la Corporació i del personal de l’Ajuntament

– LOT núm. 5: Responsabilitat civil derivada de l’ús i circulació de vehicles de motor.

Termini de presentació d’ofertes: 09/12/13 14:00 h
Peradmin

Licitació d’assegurances

Us informem de la publicació al DOGC de la  resolució sobre la licitació d’un contracte de servei d’assegurança de mort o invalidesa per accidents personals del Consorci Sanitari Integral.

Consorci Sanitari Integral

Servei d’assegurança de mort o invalidesa per accidents personals del Consorci Sanitari Integral (CSISEOL1304)

Data de publicació: 04/07/2013 17:30h

Peradmin

Servei d’assegurança de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni

Servei d’assegurança de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni del Consorci Sanitari Integral.

Cliqueu aquí per accedir a la publicació al DOGC

Peradmin

Contractació pública d’assegurances

S’ha publicat en el BOP de data 07/01/2013 la següent licitació d’assegurances de l’Ajuntament de Molin de Rei

Servei d’Assegurances de RC i Patrimonial, Danys Materials i Vehicles de l’Ajuntament de Molins de Rei.
 
Pressupost bàsic de licitació: 91.549,40 € sense IVA 
Durada del contracte: 2 anys
Àmbit geogràfic: Molins de Rei
 
Termini de presentació d’ofertes: 15/01/13 20:00 h