Arxiu d'etiquetes concursals; decret 1333/2012

Peradmin

Nova assegurança obligatòria de RC per als administradors concursals

El dissabte 6 d’octubre es va publicar al BOE el Reial Decret 1333/2012, de 21 de setembre, pel qual es regula l’assegurança de responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals. Comprèn els danys que puguin causar al deutor, als creditors o a la massa activa del concurs.

Aquesta norma regula els límits a assegurar per tots els administradors concursals, que no podran acceptar el seu càrrec si no aporten l’esmentada pòlissa d’assegurança o bé un aval bancari que garanteixi els mateixos imports fins a quatre anys després del cessament al càrrec d’administrador.

Llegiu més